Kadencja 2019-2022 / Term 2019-2022

 

 1. ks. prof. dr hab. Andrzej Ignacy Bronkprof. em. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 2. prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński, profesor-senior  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 3. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 4. dr hab. Marek Czarkowski –  Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej

 5. red. Karolina Głowacka – radio TOK FM

 6. prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum)

 7. red. Maciej Iłowiecki – Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki

 8. prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – Akademia Leona Koźmińskiego

 9. dr hab. Andrzej Maciej Kaniowskiprof UŁ. – Uniwersytet Łódzki

 10. prof. dr hab. Paweł Łuków  – Uniwersytet Warszawski

 11. prof. dr hab. Tomasz Pasierski – Warszawski Uniwersytet Medyczny

 12. dr hab. Magdalena Elżbieta Rutkowska, prof. IMiD – Instytut Matki i Dziecka

 13. prof. dr hab. Piotr Stępień – Uniwersytet Warszawski

 14. dr hab. Magdalena Środa, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

 15. prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 16. prof. dr hab. Jan Woleński – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

 17. prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska

 

Kadencja 2014-2018 / Term 2014-2018

1. prof. dr hab. Osman Achmatowicz – Instytut Farmaceutyczny, Warszawa

2. red. Magdalena Bajer

3. prof. dr hab. Adam Bielański – członek rzeczywisty PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

4. ks. Adam Boniecki – „Tygodnik Powszechny”, Kraków

5. ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk –Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

6. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

7. prof. dr hab. Jan Burchart – członek korespondent PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa

8. dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

9. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

10. prof. dr hab. Maciej W. Grabski – członek korespondent PAN, Politechnika Warszawska

11. prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum), Kraków

12. red. Maciej Iłowiecki – Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki, Warszawa

13. prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

14. prof. dr hab. Krzysztof Kiciński ­– Uniwersytet Warszawski

15. prof. dr hab. Leszek Kubicki – „Państwo i Prawo”; Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

16. prof. dr hab. Ewa Łętowska – członek rzeczywisty PAN, Instytut Nauk Prawnych, Warszawa

17. prof. dr hab. Paweł Łuków  – Uniwersytet Warszawski

18. prof. dr hab. Tomasz Pasierski – Warszawski Uniwersytet Medyczny

19. prof. dr hab. Marek Safjan – Uniwersytet Warszawski

20. prof. dr hab. Piotr Stępień – Uniwersytet Warszawski

21. prof. dr hab. Władysław Stróżewski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

22. prof. dr hab. Jerzy Szacki – członek rzeczywisty PAN, Warszawa

23. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Katolicki Uniwersytet Lubelski

24. dr hab. Magdalena Środa, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

25. prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko –Warszawski Uniwersytet Medyczny

26. prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – członek korespondent PAN, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

27. prof. dr hab. Jan Woleński – członek korespondent PAN, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

28. prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska

29. prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski – Polska Akademia Umiejętności, Kraków

30. red. Jacek Żakowski – Collegium Civitas

Kadencja 2011-2014 / Term 2011-2014

1. prof. dr hab. Osman Achmatowicz – Instytut Farmaceutyczny, Warszawa

2. red. Magdalena Bajer – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Warszawa

3. prof. dr hab. Adam Bielański – członek rzeczywisty PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

4. ks. Adam Boniecki – „Tygodnik Powszechny”, Kraków

5. ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk –Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

6. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

7. prof. dr hab. Jan Burchart – członek korespondent PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa

8. dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

9. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

10. prof. dr hab. Maciej W. Grabski – członek korespondent PAN, Politechnika Warszawska

11. prof. dr hab. Andrzej Grzegorczyk – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa

12. prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum), Kraków

13. red. Maciej Iłowiecki – Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki, Warszawa

14. prof. dr hab. Krzysztof Kiciński ­– Uniwersytet Warszawski

15. prof. dr hab. Leszek Kubicki – „Państwo i Prawo”; Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

16. prof. dr hab. Ewa Łętowska – członek rzeczywisty PAN, Instytut Nauk Prawnych, Warszawa

17. prof. dr hab. Leon Łukaszewicz – członek rzeczywisty PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa

18. prof. dr hab. Paweł Łuków  – Uniwersytet Warszawski

19. prof. dr hab. Włodzimierz Ostoja-Zagórski – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

20. prof. dr hab. Tomasz Pasierski – Warszawski Uniwersytet Medyczny

21. prof. dr hab. Wojciech Rowiński – Warszawski Uniwersytet Medyczny

22. prof. dr hab. Marek Safjan – Uniwersytet Warszawski

23. prof. dr hab. Władysław Stróżewski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

24. prof. dr hab. Jerzy Szacki – członek rzeczywisty PAN, Warszawa

25. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – Katolicki Uniwersytet Lubelski

26. dr hab. Magdalena Środa, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

27. prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko –Warszawski Uniwersytet Medyczny

28. prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – członek korespondent PAN, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

29. prof. dr hab. Jan Woleński – członek korespondent PAN, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

30. prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – Politechnika Warszawska

31. prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski – Polska Akademia Umiejętności, Kraków